Hoppa till huvudinnehållet

Vad är en Talbok?

Talböcker är också ljudböcker med skillnaden att de inte får användas av alla. En talbok får endast användas av personer med permanent eller tillfällig funktionsnedsättning som gör att de har svårt att ta del av en tryckt bok. Detta regleras enligt §17 i upphovsrättslagen.

Enligt lagen får en bok produceras som talbok utan upphovsrättshavarens tillstånd, för att berättigade personer ska kunna ta del av den.

I vårt bibliotek är dessa titlar märkta med ett T.

Talboksrättigheter får endast läggas till på de elever som har en funktionsnedsättning som påverkar läsandet. Eftersom det indikerar något om elevens hälsa klassas det som en känslig personuppgift. För att du ska kunna se och ändra den inställningen behöver du logga in med Säkrare inloggning., antingen via Bank-ID eller med SMS-inloggning.

Ansvar över och administrerande av talböcker och talboksrättigheter på redan existerande konton sköts av en lärare som har loggat in på ett
säkrare sätt. När du loggat in med säkrare inloggning söker du fram eleven genom att gå till kontrollpanelen och hantera användare.
Välj fliken elever och sök fram den elev som ska tilldelas talboksrättigheter. Genom att klicka på elevens användarnamn får du upp
användarinformation över eleven, och längre ner på sidan finns en ruta att bocka i för talboksrättigheter. Glöm inte att uppdatera!