Hoppa till huvudinnehållet

Kontosynkronisering och inloggning via Skolfederation

För kommuner som vill logga in via Skolfederation rekommenderar vi att ha en parallell användarsynkronisering som hanterar användarprovisioneringen. Vid en parallell CSV-synk finns möjlighet att i filen inkludera användarnas EPPN-värde. På så sätt kan användarna logga in med Skolfederation, medan CSV-synken används för att skapa, radera och uppdatera användarkonton automatiskt. Vi rekommenderar en parallell CSV-synk eftersom användaren inte uppdateras via Skolfederationsinloggning, och heller inte raderas. Med en CSV-synk kommer användarkonton och grupper uppdateras och raderas helt automatiskt.

Läs mer om CSV-synk via FTP här.

Om ni vill automatskapa era användarkonton via Skolfederationsinloggning utan parallell synk via fil finns några tekniska inställningar att ta hänsyn till. 


I SAML-biljetten vill vi få med attributen 

  • eduPersonPrincipalName (EPPN) 

  • sisSchoolUnitCode (dvs skolenhetskod). Skolan med angiven skolenhetskod måste också finnas uppskapad i vår tjänst. 

  • eduPersonEntitlement, eduPersonScopedAffiliation eller eduPersonAffiliation. Används för att sätta användarens roll “Lärare” eller “Elev”.


Övriga icke obligatoriska attribut: 

  • mail (användarens e-postadress )

  • displayName, givenName, sn (används för att skapa användarens namn)

  • sisSchoolCourseStudent (grupp(er) som  användaren ska kopplas emot. Formatet skall vara [schoolunitcode]/[groupname])

  • sisSchoolCourseTeacher (grupp(er) som  användaren ska kopplas emot. Formatet skall vara [schoolunitcode]/[groupname])

Vi stöder också “urn notation” enligt dokumentationen från Skolfederation  Direktlänk för inloggning med Skolfederation till ILT är 
auth.inlasningstjanst.se/skolfederation/idp?id=<entityID>
där <entityID> är organisationens (kundens) identifierare, url-kodad. 

Exempel kan vara
auth.inlasningstjanst.se/skolfederation/idp?id=https://idp.skola.kommunensnamn.se/simplesaml/saml2/idp/metadata.php


Direktlänk för inloggning till Polylino med Skofederation är app.polylino.se/login/skolfederation?entity_id=<entityID>

Direktlänk för inloggning till Begreppa med Skofederation är app.begreppa.se/login/skolfederation?entity_id=<entityID>

Direktlänk för inloggning till Trovy med Skofederation är app.trovy.se/login/skolfederation?entity_id=<entityID>


Glad Påsk

Vill ni logga in med Skolfederation parallellt med en CSV-synk? 

Kontakta oss via kundsupport@ilteducation.com eller 08-556 115 50 så bokar vi ett uppstartsmöte!