Hoppa till huvudinnehållet

CSV-fil via FTP

Vi erbjuder våra kunder en lösning som bygger på att ni som kund sätter upp en automatisk överföring av CSV-filer till ett säkert FTP-konto som vi tillhandahåller. 

Så snart en ny CSV-fil laddas upp på FTP-kontot läses den in automatiskt till er organisation i vår tjänst. Vår CSV-synk skapar, raderar och uppdaterar era användarkonton automatiskt baserat på den uppladdade filen. 


En ny CSV-synk kräver visst arbete från ILT, varför ett sådant projekt måste planeras tillsammans med oss. 


Vill ni synka via CSV-fil? Kontakta oss via kundsupport@ilteducation.com eller 08-556 115 50 så bokar vi ett uppstartsmöte!  

GLAD PÅSK

FTP konfigurering - Steg för steg  


FTPs

Ni får ett användarnamn och ett lösenord till ert FTP-konto. Lösenordet skickar vi till er på ett säkert sätt och enligt ö.k.    


Konfigurering FTPs

Domän: sftp.inlasningstjanst.se, port 21

Protokoll: FTPS

Kryptering: Kräv explicit FTP över TLS

FTP-läge: Passive

Brandvägg? Tillåt inkommande trafik på port 21. Tillåt utgående trafik på portar 8180-8220. 

Testa att anslutningen fungerar genom att ladda upp en testfil! 


sFTP

Ni får ett användarnamn till ert FTP-konto, och ni skapar själva en publik SSH-nyckel som ni meddelar oss. 

För att skapa en SSH-nyckel körs kommandot ssh-keygen -e -f /path/to/key.pub i valfri terminal. Texten som genereras meddelas oss.

Konfigurering sFTP

Domän: sftp.inlasningstjanst.se

Port 22 (default vid SSH men kan anges) 

Använd SSH-nyckel och användarnamn när ni ansluter till vår sFTP-server.  

Testa att anslutningen fungerar genom att ladda upp en testfil! 


Generera CSV filer 

Sätt upp en intern process för att automatiskt generera och ladda upp CSV-filer till oss. Filerna behöver följa en standard enligt nedan.  


Specifikation för fil

  • Filnamnet får inte innehålla: å ä ö ” / \ ( ) & % # ? ! = { } ’ * § ½ ´ `  |

  • Filformat: CSV

  • Separeringstecken: “;” (semikolon)

  • Avgränsningstecken: Inga

  • Encoding/Teckenkodning: UTF-8 (med eller utan BOM-tecken) Obligatorisk rubrikrad Name;Email;Username;Type;Group;Organization;SchoolfederationID;Office365ID;GsuiteEmail;SMS;BankIDAttribut
De obligatoriska attributens värdefält måste innehålla ett giltigt värde
De icke obligatoriska attributens värdefält kan lämnas blankt för vissa eller alla användare. Observera att kolumnen fortfarande måste finnas. 


* = obligatoriskt

Beskrivning

Name*

-

Användarens för- och Efternamn

Email*

@
giltig domän

Användarens e-postadress
Behöver vara en giltigt formaterad e-postadress   

Username*

@
giltig domän

Unikt användarnamn i ILTs tjänst. Vi rekommenderar en e-postadress 

Type*

”Teacher” eller ”Student”

Användarens kontotyp, dvs 
pedagog eller elev 

Group

Användarens klass eller grupp 


För att tilldela en användare flera grupper, skapa flera rader för samma användare  


Group får inte innehålla “=”, “<” eller “>”.

Organization*

Unik identifierare för vilken skola användaren tillhör. Detta kan vara namnet på en skola (exempelvis  “Centralskolan”) eller skolans unika skolenhetskod. 

För att tilldela en användare flera skolor, skapa flera rader för samma användare. 

SchoolfederationID

Skolfederations EPPN  eduPersonPrincipalName
Anges om inloggning med Skolfederation önskas. 

Office365ID

E-postadress för Office 365. Anges om inloggning med O365 (SSO) önskas. 

GSuiteEmail

primaryEmail i Google. Anges om inloggning med Google (SSO) önskas.

SMS

Mobilnummer som används för 2-stegs-verifiering på konton som kräver med säker inloggning. 

BankID

Personnummer som unik identifierare som används för 2-stegs-verifiering på konton som kräver med säker inloggning med Mobilt BankID.

Exempelfil, CSV:

csv_mall_web.csv
0.5 KB