Hoppa till huvudinnehållet

Begreppslistor och flashcards i Begreppa

Under varje film finns en begreppslista med viktiga ord och begrepp som filmen tagit upp. Begreppen och förklaringarna finns på både på svenska och på elevens modersmål. Uppmuntra eleverna att gå igenom dessa för att skapa förförståelse eller för att repetera. Det finns också övningskort "Flashcards" där eleven kan öva på begreppen, både på svenska och på sitt modersmål.