Vi har Polyglutt förskola i vår kommun. Har vi då automatiskt tillgång till Home Access?

Home Access är en tilläggstjänst för förskolor som har Polyglutt förskola att abonnera. Det innebär att vårdnadshavare kan logga in hemifrån och lyssna på böcker med sina barn. Ta kontakt med din förskola och hör efter om Home Access är på plats hos er, då hjälper förskolan till med inloggningsuppgifter.

Saknar förskolan eller kommunen Home Access är de välkomna att ta kontakt med oss om det är något de är intresserade av att införskaffa eller prova på under en tid.