Hoppa till huvudinnehållet

Mina elever kommer inte åt böcker som jag har delat med dem

I vårt bibliotek finns både ljudböcker och ljud + textböcker som alla kan få tillgång till, samt talböcker. Den vanligast anledningen till att en elev inte får tillgång till boken som du delat beror på att det är en talbok och att eleven inte har tilldelats talboksrättigheter.

Talböcker är bara tillgängliga som en anpassning för elever med någon form av läsnedsättning. Vad som är en läsnedsättning och vilka som får låna talböcker regleras i §17 i upphovsrättslagen. Lärarna bedömer om en elev har en läsnedsättning och i så fall tilldelar detta på elevens konto så att hen får tillgång till dessa böcker. Du kan läsa mer om §17 i upphovsrättslagen och läsnedsättning på Myndigheten för tillgängliga mediers hemsida.