Hoppa till huvudinnehållet

Lägga till talboksrättigheter på en elev

Talboksrättigheter får endast läggas till på de elever som har en funktionsnedsättning som påverkar läsandet. Eftersom det indikerar något om elevens hälsa klassas det som en känslig personuppgift. För att du ska kunna se och ändra den inställningen behöver du vara inloggad på ett säkrare sätt. Antingen via Bank-ID eller med SMS-inloggning.
 
Ansvar över och administrerande av talböcker och talboksrättigheter på redan existerande konton sköts av en personal utifrån en säkrare inloggning, som inte behöver vara administratör. Oftast är det en specialpedagog eller en bibliotekarie på skolan som tillsätter talboksrättigheter.

Logga in säkrare via www.ilteducation.com Gå till "Mitt konto" och välj "Inställningar" och sedan "Hantera användare". Välj vilken organisation det gäller om du har tillgång till flera, och sedan fliken elever och sök efter eleven som ska ha talboksrättigheter > klicka på elevens användarnamn > markera i rutan för ”Talboksrättigheter” och uppdatera längst ner på sidan. När eleven loggar in kommer de nu åt att se talböckerna via sitt eget konto.

Behöver du få behörighet att kunna logga in säkrare tar du kontakt med den som har administratörsrättigheter kopplat till skolan, filtrera fram vilka som har administratörsrättigheter via fliken personal.